Plaćanje je transakcijsko prema predračunu ili gotovinsko za robu i usluge za koje izlazimo na korisnikovu adresu.