Antenski sustavi

TV Antene, odašiljači i prijemnici

blank

Antena za prijem zemaljskog televizijskog signala, DVB-T signal i TV prijemnik spojeni omogućuju praćenje TV programa emitiranog preko zemaljskog televizijskog odašiljača.  DVB-T (digital video broad casting -terrestrial eng.), (digitalni širokopojasni video-zemaljski hrv.),  je standard u načinu digitalnog prijenosa tv signala putem zemaljskih tv odašiljača. Od Prosinca 2019. hrvatski odašiljači emitiraju DVB-T2 signal zajedno sa dosadašnjim DVB-T signalom i u međuvremenu omogućuju pratiti domaće kanale na oba načina, u Svibnju 2020. ostaje samo DVB-T2 signal, prijem hrvatskih kanala putem zemaljskih odašiljača biti će moguć samo sa odgovarajućim prijemnikom, ako korisnici nemaju Tv prijemnik sa integriranim DVB-T2 prijemom na postojeći TV prijemnik je moguće nadograditi uređaj za DVB-T2 prijem i pratiti sve hrvatske kanale u HD (high definition) kvaliteti i razlučivosti slike.

Televizijski signal emitiran preko zemaljskih odašiljača u eter su elektromagnetski valovi,UHF (ultrakratki valovi el.mag. spektra), koji se rasprostiru u svim smjerovima oko odašiljača dok ne naiđu na prepreku koja uključuje i gornje slojeve atmosfere, nailaskom na prepreku signal se odbija do sljedeće prepreke i tako dalje dok potpuno ne oslabi.

Ukoliko se antena za prijem zemaljskog signala ne može postaviti u zoni optičke vidljivosti prema odašiljaču, ostaje za prijem odbijenog signala od reljefa, objekata ili stratosfere koji je oslabljen i ometan ostalim signalima sa istog frekvencijskog opsega. Kod prijema refleksijskog signala uz uvjet odabira odgovarajuće antene koja će dohvatiti traženi signal a oslabiti ostale signale,  i po potrebi instalacije antenskog pojačala zemaljskog signala, tv prijemnik će prenositi program bez smetnji.

Antena za prijem satelitskog televizijskog signala,DVB-S signal i TV prijemnik spojeni omogućuju praćenje TV programa emitiranog usmjerenom satelitskom antenom preko telekomunikacijskog satelita. DVB-S (digital video broad casting-satellite, eng.), (digitalni širokopojasni video-satelitski, hrv) je standard u načinu digitalnog prijenosa tv signala putem satelita. Tendencija većine televizijskih kuća je što prije isporučiti svoje programe u HD rezoluciji i osigurati kvalitetniju uslugu, pa se sve više satelitskih kanala pojavljuju u DVB-S2 načinu emitiranja i napuštaju DVB-S sistem, što kod korisnika javlja potrebu za nabavkom STB (set top box) satelitskih prijemnika sa DVB-S2 prijemom ili TV prijemnika sa integriranim DVB-S2 prijemnikom da bi bili opremljeni za praćenje omiljenih TV kanala.

Telekomunikacijski sateliti se nalaze u orbiti na točno određenoj orbitalnoj poziciji, geostacionarna pozicija, u pojasu na visini oko 35000km iznad ekvatora koji se naziva i  klarkova putanja i kreću se istom brzinom kojom zemlja rotira tako da se uvijek nalaze na istom položaju u odnosu na antenu.

Telekomunikacijski sateliti odašiljaju televizijski signal koji pokriva područje za koje su namijenjeni i pozicionirani, snaga signala najjača je u središtu područja, a  najslabija na rubnim područjima dok potpuno ne oslabi van područja koje pokriva.

Antenu je potrebno precizno usmjeriti prema određenom satelitu i postići optičku vidljivost bez ikakvih prepreka između antene i satelita. Sa jednom antenom moguće je hvatati signal sa više satelita koji su u orbitalnim pozicijama nad geografskom položaju prijema,
instalacijom više konvertera ili antenskog rotora.

Instalacijom parabolične antene sa konverterom ,(LNB-om), precizno usmjerene i učvršćene i prijemnika DVB-S signala ,TV prijemnik će prenositi TV program bez smetnji.