Klimatizacija

Klima uređaji , razdvojeni sustavi

blank

Klima uređaji su električni aparati za obradu zraka u zatvorenom prostoru. Ventiliranjem kroz unutarnju jedinicu zrak se  grije ili hladi i kondenzira ovisno  o načinu rada, pretvaranjem električne u termodinamičku energiju, sa  energetskim učinkom u omjeru 1:3 u prosjeku.

Način rada klima uređaja određuje korisnik prilikom startanja po zadanim vrijednostima ili odabirom  hlađenja, grijanja, sušenja i snage ventilatora, ili automatskim načinom rada uz odabir željene temperature zraka u prostoriji.

Utjecaj na okolinu i učinkovitost klima uređaja neposredno ovisi o položaju u prostoriji, jer je prostor nekoliko metara direktno ispred i ispod unutarnje jedinice izložen intenzivnom strujanju zraka. Pravilnim i racionalnim korištenjem klima uređaja postiže se ugodna mikroklima u prostoriji za rad ili stanovanje.

Unutarnja jedinica  klima uređaja u režimu hlađenja osim što hladi kondenzira vodenu paru iz zraka, a vanjska jedinica grije. Vanjska jedinica u modu grijanja hladi i kondenzira tako da na njoj nastaje  leđenje kondenzata pri vanjskim temperaturama ledišta vode ili nižim, radi toga vanjska jedinica ima automatsku funkciju odleđivanja u režimu grijanja.

Vanjska jedinica klima uređaja utječe na okolinu bukom i direktnim strujanjem zraka nekoliko metara ispred, izgledom i kondenzacijom vode u režimu grijanja. Razina buka vanjske jedinice ovisi o kvaliteti i izvedbi uređaja, količina kondenzirane vode ovisi  o količini vlage i temperaturi zraka u atmosferi, a karakterističan izgled vanjske jedinice dolazi do izražaja na pročeljima zgrada osobito u starim jezgrama urbanih sredina,  i na takvim adresama postavljanje na pročelje može biti  zakonom zabranjeno ili  samom korisniku ne odgovara položaj radi estetskih razloga.

Instalacije između unutarnje i vanjske jedinice su kablovi za jaku i slabu struju, bakrene izolirane cijevi za freon, a uvjet je instalacija jake struje za napajanje  i instalacija odvodnje  kondenzirane vode od unutarnje i  od vanjske jedinice.

Održavanje klima uređaja uz redovno čišćenje kućišta i  filtara na unutarnjoj jedinici  je  kemijsko čišćenje isparivača, kondenzatora i odvoda jer sve tvari  i mikroorganizmi što se natalože u radu predstavljaju izvor zaraze, neugodnih mirisa, lošeg izgleda, a direktno utječu na učinkovitost samog uređaja koji ovisi o dobrom protoku zraka kroz obje jedinice.

Klima uređaj sadrži tvari koje oštećuju ozonski omotač. Montažu, demontažu , servis i održavanje  obavljaju osobe ovlaštene  prema međunarodnom sporazumu o zaštiti ozonskog omotača.